BASISGYM

BASISGYM

MULTIGYM

Tijdens de lessen multigym worden de motorische vaardigheden verder ontwikkeld en de basisbewegingen van gymnastiek en sporten aangeleerd in een uitdagende omgeving.

Multigym 1-2-3 en 4-5-6

Gymnasten van het lager onderwijs kunnen proeven van verschillende aspecten binnen de gymnastiek. Geleidelijk aan ontwikkelen ze vaak een voorkeur voor één of meerdere disciplines. Er is weinig tot geen druk om te presteren, plezier beleven staat centraal. De vaardigheden die de kinderen ontwikkelen in deze fase vormen de basis om later meer complexe vaardigheden aan te leren en zullen hen in elke sport voordeel opleveren. Het komt eveneens hun gezondheid en algemene levenskwaliteit ten goede. Belangrijk is dat kinderen een brede basisvorming krijgen, zodat alle fundamentele bewegingspatronen en grote motorische vaardigheden maximaal ontwikkeld worden.

Wil je meer ontdekken van de verschillende vormen van turnen, dan is Multigym iets voor jou! Je maakt kennis met de basis van gymnastiek, freerunning, tumbling, trampoline, ... op een speelse, plezante en actieve manier!

Multigym


Leeftijd
Trainingen

MULTIGYM 1-2-3
1e-2e-3e leerjaar
maandag
16:30-17:30 
MULTIGYM 4-5-6
4e-5e-6e leerjaar
donderdag
19:00-20:00

GYMSTARS

Gymnastische basisvorming is de sleutel om bepaalde turnbewegingen te kunnen uitvoeren. De verschillende motorische eigenschappen (spierversterking, lenigheid, uithouding, snelheid en coördinatie) moeten voldoende ontwikkeld zijn om veilig en met succes de gymsport te beoefenen. In het kader van een éénvormige jeugdopleiding heeft de gymnastiekfederatie een programma uitgewerkt “GYMSTARS” met als doel gymnasten volgens eigen mogelijkheden en wensen te laten schitteren in de gymnastiek.

Het programma is opgedeeld in verschillende niveaus met een stijgende moeilijkheidsgraad. De verschillende niveaus vormen een samenhangend geheel. Het wordt hierdoor mogelijk om binnen een gedifferentieerde groep met verschillende niveaus te werken. Er zijn 5 bewegingsthema’s, 6 niveaus, 66 uitdagende bewegingsvaardigheden en 1200 leuke oefeningen.


GYMSTARS

GYMSTARS 3-4-5
3e, 4e en 5e leerjaar
zaterdag
9:00-10:30
GYMSTARS 6
vanaf 6e leerjaar en 1e-6e middelbaar
zaterdag
10:30-12:00

LidgeldSchrijf je in

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x